Hot limpistol

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

En anordning för limning med varmt lim är en oumbärlig sak, som alltid är användbar i vardagen. Men inte alla vet hur man använder den här enheten korrekt och varför resultatet i vissa fall är tillfredsställande, och i andra är det nödvändigt att limma och till och med göra om arbetet.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

utformning

En varm limanordning kallas en termogun eller en "varm limpistol". Enheten är skyldig att namnge utseende som externt, det ser ut som barnens vapen. Produktkroppen av alla modeller är gjord av eldfast plast. Detta underlättar enhetens vikt och förenklar arbetet med det. Smältlimpistolen är utformad för att limma olika material genom användning av en speciell typ av lim i form av patroner. Ofta drivs enheten med el: att arbeta är tillräckligt för att ansluta den till ett 220-watt uttag.

Men idag finns det andra sorter som fungerar på bekostnad av batterier eller gas. Mobilitet lägger till fördelar för sitt arbete, men bristen på en fast anslutning har också nackdelar. Detta beror på den snabba urladdningen, såväl som otillräcklig uppvärmning av limet.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Viktiga designelement är:

  • huset;
  • visningsfönster;
  • munstycke;
  • atomizer;
  • stå;
  • utlösare
  • temperaturregulator;
  • lim dispenser;
  • strömbrytare.
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Inuti är en speciell kamera för lim. Dessutom är enhetens interna komponenter säkringar och värmeelement. Ett visningsfönster låter dig se resten av limet. Munstyckets vanliga diameter är 3 mm för modeller med 11 mm stavar och 1,5 mm för varianter med en stavdiameter på 7 mm. Professionella modeller kan ha avtagbara munstycken för att ändra munstyckets storlek.

Värmeelementet smälter limstängerna och lim under tryck på avtryckaren matas från munstycket till utsidan. För att säkerställa användarsäkerheten har munstycket ett silikonhölje.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

funktioner

Trots att pistolen har ett enda syfte, har det 2 sorter. Enheten kan vara hushålls- eller professionell. De andra objekten är automatiska. De används främst på transportörer. Faktum är att det är låg effekt och hög effekt apparater. Hushållsapparater skiljer sig från mekanisk tillförsel av lim och kan vara olika beroende på vilka kriterier som gäller för dem.

De skiljer sig till exempel i patronens diameter. I butikerna kan du köpa enheter utformade för stavar 7 och 11 mm. Mindre vanligt på hyllorna finns varianter av termiska pistoler för limstänger med en diameter av 8 och 12 mm. Vanligtvis för hushållsbruk försöker du välja en produkt med en patron diameter på 7 mm.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Analoger med stor diameter kännetecknas av en högre limmatningshastighet, därför är de lämpliga vid arbete med behov av ett stort bindningsområde.

Munstyckets storlek är dock viktigt för handarbete. Ju mindre diametern vid utloppet, desto mer noggrant matas den smälta limmassan. För needlewomen är denna faktor en av de viktigaste när man köper.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Instruktioner för användning steg för steg

Innan du slår på enheten i nätverket måste du förbereda en arbetsplats. Det är nödvändigt att förtäcka arbetsytan och varna inloppet av lim på den. Du kan använda en silikonmatta eller vanlig kartong för detta. Det är viktigt att samla lös hår, för att skydda arbetsplatsen från barn och husdjur. Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla ventilation i rummet där det är planerat att arbeta med varmt lim.

När alla förberedelser har gjorts och arbetsplatsen är gömd, ta en pistol och lägg den på ledigt stativ så att munstyckspetsen ser ner. Det är viktigt att på arbetsplatsens yta är arbetsytan nödvändigtvis täckt av lim, eftersom vid uppvärmning kommer en del av limet (ca 1 cm) att gå ut och kan skada det. Efter att smältlimmen har slagit på och strömknappen trycks in, om den finns (indikatorn lyser). Ta limpatronen och sätt in den i hålet i slutet av väskan.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Lim smidigt framåt tills det vilar. Inga främmande föremål, förutom lim, kan placeras i hålet. Dessutom är det nödvändigt att använda endast limpinnar med en lämplig diameter för en viss diameter. Det är värt att veta att det smälta och efterföljande frusna limet sätts tillbaka i hålet och kan inte återanvändas.

När limet är placerat i hålet måste du vänta på att enheten värms upp. I genomsnitt räcker det för att kompositionen smälter i 5-7 minuter från det att den slås på, förutsatt att limet redan finns i enheten. Du bör inte trycka på avtryckaren vid denna tidpunkt och kontrollera hur väl limet har värmt upp och smält. Detta kan skada själva limpistolen.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Om apparaten har en temperaturkontroll av värme, ställ in driftstemperaturen i intervallet 105-200 grader. Vid lägre hastighet smälter limet under lång tid, med en större, börjar det att bilda trådar. Om modellen är utrustad med justering av utlösarens slag, måste du dra åt skruven för att ställa in ungefärlig lim vid utgången.

När limet värms upp appliceras det på en av de ytor som du planerar att limma. Detta görs genom att man trycker på avtryckaren gradvis och fördelar den smälta massan. Beloppet beror på trycket på utlösaren. Efter att kompositionen applicerats på en av ytorna sätts pistolen i sin ursprungliga position och de två materialen är sammanfogade.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

När stången slutar sätter du in en annan patron. Detta är nödvändigt för att det ska falla i en fascinerande mekanism och trycka igenom det slutliga limstycket. Vid slutet av arbetet stängs enheten av och väntar tills den svalnar. Då kan du ta bort det innan nästa användning.

Det är lätt att använda termogun: vanligtvis är det ingen svårighet att arbeta, vare sig det är hantverk eller att använda enheten i konstruktion.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

förebyggande av olyckor

När du arbetar med en hetlimpistol måste du följa säkerhetsföreskrifterna. Det är viktigt att skydda inte bara arbetsplatsen utan även kläder, eftersom lim kan appliceras på det. Om du behöver smälta limet eller göra några handtag med det, görs det med en gång. När enheten inte behövs slås den omedelbart av, även om en paus i arbetet är planerad i cirka 15-20 minuter.

Det är viktigt varje gång innan du arbetar för att kontrollera integriteten hos huset och nätkabeln. Om något funktionsstörning upptäcks, såväl som lukt av rök, måste du omedelbart koppla från enheten och sluta använda den. Det här verktyget bör inte vara obevakat. Dessutom kan den felaktiga positionen leda till att det uppvärmda limet faller in i den elektriska kretsen, vilket kommer att orsaka skada på enheten.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Du kan inte överhetta smältlimpistolen, eftersom det här limet inuti det kokar. Dessutom kan du inte röra den smälta kompositionen, eftersom det kommer att lämna brännskador på huden vid kontaktpunkterna. Det är nödvändigt att arbeta med enheten extremt noga och noggrant. Undvik att röra metalldelar. Ta inte ut stången från pistolen när den är uppvärmd.

Ta bara bort lagringsenheten när den har kylts helt. För att undvika kortslutningar är det omöjligt att köpa billiga produkter utan korrekt dokumentation, eftersom de kan orsaka brand. Vid bränning behandlas huden med en speciell salva, arbetet stoppas.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Vad mer behöver du veta?

Många vet inte att limet som används för termogen är annorlunda. Griphållfastheten beror på detta. De skiljer sig åt i graden av insyn, de är färgade och till och med svarta. Limstångens sammansättning och bestämmer vilken typ av material som används. Med andra ord är en typ av lim inte universell även när den är fullt uppvärmd.

Genomskinligt lim anses vara mångsidigare eftersom det är lämpligt för bindning av olika material., inklusive papper, glas, tyg, plast, PVC, metall, kabel, elektrisk utrustning. Vit analog används för att arbeta med plattor, keramik och plast. Färgstänger maskerar perfekt sömmen och skapar en likformig ton. Svart är lämplig för läder och matta, och gul används för kartong och trä.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Dessutom skiljer sig stavar i smältpunkten. De är standard (105 grader) och hög temperatur (150 grader).

Reserven bör väljas korrekt, för om stången behöver hög temperatur och pistolen inte är avsedd för den, fungerar bra vidhäftning och korrekt smältning inte.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

recensioner

Värmepistolen säljs i specialaffärer och används för olika ändamål, vilket indikeras av kundrecensioner kvar på World Wide Web-forum. Många kommentarer ägnas åt hushållsapparater som användare tycker om bekvämligheten och användarvänligheten. Med hjälp kan du skapa unika kreativa kompositioner, dekorativa buketter av leksaker, dekorera godis, göra blomma hårnålar och en mängd olika smycken. I detta fall konstaterar needlewomen att termogungen gör det möjligt för dig att arbeta snyggt, utan slöseri med lim.

Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen
Subtiliteter för driften av hetlimpistolen

Se nedan för hur man gör blommor med limpistol.

Lägg till en kommentar